สมาคมจัมพ์โร้ปได้รับการรับรองจาก IJRU

49346093 1148812801949829 1464634554319896576 N

สมาคมกีฬาจัมพ์โร้ปไทยได้รับการรับรองจาก IJRU หรือสหพันธ์กีฬาจัมพ์โร้ปนานาชาติ ในฐานะสมาชิกแบบ Full Member ซึ่งหมายความว่าสมาคมกีฬาจัมพ์โร้ปไทย เป็นองค์กรเดียวที่ได้รับการรับรองจากองค์กรระดับนานาชาติ ในการทําหน้าที่กำกับดูแล และรับผิดชอบกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับกีฬาจัมพ์โร้ปในประเทศไทย และในระดับนานาชาติ