ข้อตกลงการสมัครสมาชิก

ยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่บริการต่างๆ ในเว็บไซต์ www.jumprope.or.th ท่านตกลงจะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไป ดังนี้

การสมัครสมาชิก
หากท่านประสงค์จะใช้บริการใด ๆ ใน www.jumprope.or.th ท่านจะต้องสมัครเป็นสมาชิกโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ โดยกดปุ่ม “สมัครสมาชิก” และกรอกข้อมูลต่าง ๆ ของท่านลงในใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน หลังจากท่านยืนยันการสมัครแล้ว (ต่อไปในข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้จะเรียกท่านว่า “สมาชิก”) ทางเว็บไซต์จะส่ง e-mail ไปยังท่านเพื่อยืนยันการสมัครสมาชิกท่านสามารถใช้บริการใด ๆ ตามประสงค์ของท่านใน www.jumprope.or.th และมีผลทันทีโดยท่านสามารถใช้บริการ และรับสิทธิประโยชน์ได้ตามประกาศต่าง ๆ ของทางเว็บไซต์ ยกเว้นทักษะกีฬาจัมพ์โร้ป ตั้งแต่ระดับที่ 2 ขึ้นไป จะต้องผ่านการพิจารณาของผู้ดูแลระบบก่อน

สมาชิกรับทราบว่าการให้ข้อมูลตามที่ระบุไว้ในใบสมัครเพื่อประโยชน์ที่จะได้รับสิทธิพิเศษต่าง ๆ ตามที่เว็บไซต์จะแจ้งให้ทราบเป็นคราว ๆ ไป ข้อมูลใด ๆ ที่ได้ให้แก่เว็บไซต์ตามที่ระบุไว้ในสมัครสมาชิกเป็นจริงทุกประการสมาชิกยินยอมให้เว็บไซต์ตรวจสอบความเป็นจริงและถูกต้องของข้อมูลได้ หากการตรวจสอบพบว่าข้อมูลที่ให้ไม่ตรงกับความจริง เว็บไซต์มีสิทธิ์ยกเลิกสมาชิกภาพและ/หรือการให้บริการ www.jumprope.or.th ได้

สมาชิกยอมรับการติดต่อจาก www.jumprope.or.th โดยจะจัดส่งข้อมูล ข่าวสาร ข้อเสนอพิเศษ และส่วนลดให้ท่านสมาชิกรับทราบผ่านช่องทางสื่อสาร e-mail

สมาชิกที่ต้องการจะส่ง แสดง หรือเปิดเผยผ่านการใช้บริการใด ใน www.jumprope.or.th ต้องไม่มีลักษณะดังนี้

ห้ามส่งข้อความหรือเนื้อหา ที่เป็นการวิพากษ์วิจารณ์ หรือ พาดพิงสถาบันพระมหากษัตริย์ ราชวงศ์ ศาสนาตลอดจนถึงความมั่นคงของชาติเป็นอันขาด คำหยาบ เสียดสี ไม่สุภาพ หรือไม่เหมาะสมด้วยประการใด ๆ หรือเป็นเท็จ หรือส่อนัยทางเพศหรืออาจก่อให้เกิดความขัดแย้ง อาจสร้างความเสื่อมเสียหรือเสียหายต่อเว็บไซต์ หรือสมาชิกอื่น และ/หรือบุคคลอื่น ๆ อาจก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญแก่สมาชิกอื่น ละเมิดลิขสิทธิ์ ทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ๆ ร่วมถึงรูปภพ ข้อความภาย และ/หรือสิทธิของเว็บไซต์ และ/หรือบุคคลใด มีการกระทำการใด ๆ อันเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของสมาชิกรายอื่นหรือบุคคลอื่น