รู้จักผู้ฝึกสอน

โค้ชเจย์ หรือชื่อจริงว่า นฤป จักรปิง เริ่มเล่นกีฬาจัมพ์โร้ปครั้งแรกโดยมี ศ.ดร.ลี จอง ยอง จากมหาวิทยาลัยแห่งซูวอน ประเทศเกาหลีใต้ เป็นผู้ฝึกสอน ซึ่งขณะนั้นโค้ชเจย์ยังเป็นนิสิตระดับปริญญาโท คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และได้ทำวิทยานิพนธ์เกี่ยวกับการฝึกกระโดดเชือก โดยมี รศ.ชัชชัย โกมารทัต เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาฯ หลังสำเร็จการศึกษาได้เดินทางไปฝึกอบรมเพิ่มเติมกับทีม Hog Dog USA ณ เมือง Seatle และทีม Bounching Bulldogs ณ เมือง Chaple Hill ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้เข้าร่วมการแข่งขันชิงแชมป์โลกครั้งแรกในปี ค.ศ.2015 ณ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส เป็นคนไทยคนแรกที่เข้าร่วมแข่งขันระดับนานาชาติ และได้รับเหรียญทองแดง ประเภทมือใหม่ในรายการ Single Rope Speed 1×30 อันดับที่ 4 รายการ Single Rope Freestyle และอันดับที่ 5 รายการ Single Rope Speed 1×180

 

โค้ชเจย์ได้ร่วมกับผู้ฝึกสอน นักกีฬา และองค์กรในเอเชียก่อตั้งสหพันธ์กีฬาจัมพ์โร้ปแห่งเอเชียและแปซิฟิกขึ้น เพื่อเป็นการสร้างความร่วมมือในการเผยแพร่และพัฒนาการเล่นกีฬาจัมพ์โร้ปให้เป็นที่แพร่หลาย โดยสหพันธ์ฯ ได้รับเชิญจากประเทศต่าง ๆ ในเอเชียให้จัดอบรมวิธีการเล่นกีฬาจัมพ์โร้ปหรือกระโดดเชือกสากล ซึ่งมีความแตกต่างจากการเล่นกระโดดเชือกแบบเดิม (พื้นบ้าน) ต่อมา ในปี ค.ศ.2016 ประเทศต่าง ๆ ที่มีการเล่นกีฬาจัมพ์โร้ปอย่างแพร่หลายแล้ว เช่น สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย สวีเดน เบลเยี่ยม จีน ญี่ปุ่น เป็นต้น ได้ร่วมกันจัดตั้งองค์กรกีฬาจัมพ์โร้ปนานาชาติขึ้น เพื่อขอจดทะเบียนกับ Global Association of International Sports Federations หรือ GAIFS และประสบความสำเร็จเมื่อได้รับการรับรองการเป็นสมาชิกจากที่ประชุม Sport Accord Convention เมื่อวันที่ 18 เมษายน ค.ศ.2018 ณ กรุงเทพมหานคร และโค้ชเจย์ได้รับเกียรติให้เป็นหนึ่งในคณะทำงานของ International Jump Rope Union (IJRU) ด้วย

 

ปัจจุบันโค้ชเจย์ ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริหารของ International Jump Rope Union และกรรมการบริหารของสมาคมกีฬาจัมพ์โร้ปไทย ซึ่งเป็นองค์กรกีฬาจัมพ์โร้ปแห่งแรกของประเทศไทยที่ได้รับการรับรองจากการกีฬาแห่งประเทศไทย และเป็นองค์กรเดียวในประเทศไทยที่ได้รับการรับรองจาก IJRU